image banner
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CẢI CÁCH TTHC 2023
Đắk Song: Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ngày 19/3, UBND huyện Đắk Song tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đức Lộc - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Ngô Đức Trọng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.
Anh-tin-bai
🌐 Đánh giá công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, hàng tháng tổ chức giao ban UBND huyện lồng ghép chuyên đề CCHC, tại hội nghị giao bao các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình triển khai từng nhiệm vụ cụ thể, tiến độ thực hiện kế hoạch đề ra. UBND triển khai hoàn thành 100% các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch CCHC năm 2023; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo CCHC định kỳ theo quy định; công tác kiểm tra CCHC trên địa bàn huyện được triển khai đảm bảo quy định, các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được kịp thời chấn chỉnh; công tác tuyên truyền CCHC được tăng cường bằng nhiều hình thức phù hợp; công tác triển khai thực hiện CCHC theo các Kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh được triển khai kịp thời, đầy đủ; thực hiện tốt việc quy định bằng văn bản gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức hội nghị đánh giá, quán triệt, rút kinh nghiệm và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải thiện Chỉ số CCHC đã công bố theo quy định. Đặc biệt trong năm 2023 huyện Đắk Song có 03 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở về cải cách hành chính được triển khai áp dụng có hiệu quả.
Anh-tin-bai
Kết quả chỉ số CCHC năm 2023 của UBND huyện đạt 85,291%, xếp loại tốt (trong nhóm Chỉ số CCHC đạt từ 85% đến dưới 95%); đứng thứ 3/8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, tăng 5 bậc so với năm 2022.
Qua thảo luận, Hội nghị đã triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính huyện Đắk Song năm 2024 với chủ đề: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn và nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình.
🌐 Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Đức Trọng - Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác chuyển đổi số, CCHC mang lại kết quả tốt trong năm 2023. Qua đó mong muốn các đồng chí đứng đầu các đơn vị nâng cao vai trò lãnh đạo; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ và đồng thuận giữa các tổ chức trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; phân công công việc cụ thể cho từng bộ phận và cá nhân; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị để tạo ra sức mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Dịp này, UBND huyện trao Giấy khen cho 3 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC trên địa bàn huyện Đăk Song năm 2023.
T.h: Út Niê.
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

ỦY BAN NHÂN DÂN XàĐẮK N'DRUNG

Cơ quan chủ quản : ỦY BAN NHÂN DÂN XàĐẮK N'DRUNG

GXN tên miền số:     /GXN-STTTT cấp ngày   tháng    năm 2024

Địa chỉ :  Xã Đắk N"Drung,  Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại : 02612.232.239  ; Fax : 02612.232.239

Ghi rõ nguồn "http://dakndrung.daksong.daknong.gov.vn/" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Đắk Nông| Quản trị