image banner
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN
Hội nghị triển khai nhiêm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia và nghe báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
 
Chiều ngày 06/3/2024 UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2024 của BCĐ thực hiện các Chương trình Mục Tiêu Quốc gia & Báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
 Điểm cầu tại Xã Đắk N'Drung
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
VHXH

ỦY BAN NHÂN DÂN XàĐẮK N'DRUNG

Cơ quan chủ quản : ỦY BAN NHÂN DÂN XàĐẮK N'DRUNG

GXN tên miền số:     /GXN-STTTT cấp ngày   tháng    năm 2024

Địa chỉ :  Xã Đắk N"Drung,  Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại : 02612.232.239  ; Fax : 02612.232.239

Ghi rõ nguồn "http://dakndrung.daksong.daknong.gov.vn/" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Đắk Nông| Quản trị