image banner
NGÀY HỘI VĂN HOÁ, THỂ THAO TRUYỀN THỐNG CÁC DÂN TỘC HUYỆN ĐĂK SONG LẦN THỨ III NĂM 2024
 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY HỘI

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

ỦY BAN NHÂN DÂN XàĐẮK N'DRUNG

Cơ quan chủ quản : ỦY BAN NHÂN DÂN XàĐẮK N'DRUNG

GXN tên miền số:     /GXN-STTTT cấp ngày   tháng    năm 2024

Địa chỉ :  Xã Đắk N"Drung,  Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại : 02612.232.239  ; Fax : 02612.232.239

Ghi rõ nguồn "http://dakndrung.daksong.daknong.gov.vn/" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Đắk Nông| Quản trị