image banner
Hội nghị giám sát công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã
Ngày 29 tháng 11 năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện Đắk song tổ chức hội nghị Giáng sát công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Đắk N'Drung. Hội nghị giám sát có bà Thị Trãi - UVBTVHU, PCT HĐND huyện Đắk song làm trưởng đoàn giám sát và cùng các phòng, ban của huyện Đắk song làm thành viên. Sau buổi làm việc bà Thị Trãi -  UVBTVHU, PCT HĐND huyện Đắk song làm trưởng đoàn giám sát đã biểu dương Cán bộ lãnh đạo chính quyền địa phương đã tích cực trong công tác xây dựng Nông thôn mới của địa phương, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, cần tập trung các tiêu chí chưa đạt, để sang năm 2024 xã về đích Nông thôn mới.

Sau buổi làm việc bà Thị Trãi -  UVBTVHU, PCT HĐND huyện Đắk song làm trưởng đoàn giám sát đã biểu dương Cán bộ lãnh đạo chính quyền địa phương đã tích cực trong công tác xây dựng Nông thôn mới của địa phương, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, cần tập trung các tiêu chí chưa đạt, để sang năm 2024 xã về đích Nông thôn mới.

 

Anh-tin-bai

 

Điểu Khiêm-CC VHXH

ỦY BAN NHÂN DÂN XàĐẮK N'DRUNG

Cơ quan chủ quản : ỦY BAN NHÂN DÂN XàĐẮK N'DRUNG

GXN tên miền số:     /GXN-STTTT cấp ngày   tháng    năm 2024

Địa chỉ :  Xã Đắk N"Drung,  Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại : 02612.232.239  ; Fax : 02612.232.239

Ghi rõ nguồn "http://dakndrung.daksong.daknong.gov.vn/" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Đắk Nông| Quản trị